Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số – lý thuyết, bài tập có lời giải

Bài viết này, boxthuthuat sẽ chia sẻ với các bạn những lý thuyết, định nghĩa cùng cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số, kèm những ví dụ minh họa, bài tập có lời giải chi tiết

Định nghĩa

Cho hàm số xác định trên D

Cách tìm GTLN, GTNN của hàm số

Phương pháp chung: Để tìm GTLN, GTNN của hàm số y = f(x) trên D ta tính  y , tìm các điểm mà tại đó đạo hàm triệt tiêu hoặc không tồn tại và lập bảng biến thiên. Từ bảng biến thiên ta suy ra GTLN, GTNN.

Chú ý: 

• Nếu hàm số y = f(x) là hàm tuần hoàn chu kỳ T thì để tìm GTLN, GTNN của nó trên D ta chỉ cần tìm GTLN, GTNN trên một đoạn thuộc D có độ dài bằng T .

* Cho hàm số y = f(x) xác định trên D. Khi đặt ẩn phụt = u(x), ta tìm được  t E  với ∀ x D , ta có y = g(x) thì Max, Min của hàm f  trên D chính là Max, Min của hàmg trên E .

* Khi bài toán yêu cầu tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất mà không nói trên tập nào thì ta hiểu là tìm GTLN, GTNN trên tập xác định của hàm số.

* Ngoài phương pháp khảo sát để tìm Max, Min ta còn dùng phương pháp miền giá trị hay Bất đẳng thức để tìm Max, Min.

* Ta cần phân biệt hai khái niệm cơ bản :

+ Giá trị lớn nhất của hàm số y = f(x) trên D với cực đại của hàm số .

+ Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên D với cực tiểu của hàm số .

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên D mang tính toàn cục , còn giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số chỉ mang tính địa phương.

Các dạng bài tập tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên D ta có thể sử dụng đạo hàm và kết hợp với việc so sánh giá trị cực đại, cực tiểu với giá trị đặc biệt (ta gọi đó là các giá trị tới hạn). Giá trị tới hạn này thường là các giá trị tại các đầu mút của các đoạn hoặc là giá trị của hàm số tại các điểm mà không tồn tại đạo hàm.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số, kèm những bài tập có lời giải. Hi vọng qua những chia sẻ này, bạn sẽ nắm vững kiến thức của dạng bài tập này.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *